FINLAG, spol. s r.o.

Recyklace odpadů > Energetika > Realitní činnost

V oblasti zemního hospodářství se zabýváme vyhledáváním vhodných míst pro ukládání přebytečné zemní hmoty vytěžené při výstavbě drážního a silničního koridoru.

Při výstavě nového drážního koridoru dochází k narovnávání stávající trati, prohlubování základů a rozšiřování drážního svršku. To vše za účelem zvýšení technických parametrů trati jako zvýšení průjezdové rychlosti, únosnosti, bezpečnosti atd.

V první fázi (přípravné) hledáme podél trati vhodná místa pro trvalé uložení vytěžené nekontaminované zeminy. Na veškerou vytěženou zeminu jsou vytvořeny atesty, aby bylo zabezpečeno, že může být vrácena na patřičná místa zpět do přírody. Jelikož objemy země, se kterými pracujeme jsou svou velikostí ojedinělé a v následujících letech téměř neopakovatelní, snažíme se vyhledávat místa, kde může tato čistá zem maximálně pomoci lidem a přírodě. Zprostředkovatelsky zajišťujeme vyrovnání nerovných zemědělských ploch, stavbu protihlukových valů v blízkosti drážních a dálničních koridorů, vyrovnání svahovitých terénů k průmyslové a obytné výstavbě. Chemicky čistou a nekontaminouvanou zeminou dále zajišťujeme sanace a rekultivace vytěžených ploch v návaznosti na požadavky Báňského úřadu.

Ve fázi druhé (stavební) nabízíme plochy vhodné k recyklaci vytěženého kamene z drážního svršku, který je čištěn a tříděn dle jednotlivých frakcí a opět navrácen do základů drážního koridoru.

Spolupracujeme s velikány mezi stavebními firmami, které zastřešují stavbu drážních, dálničních a silničních koridorů.